Återvinnare

Förpackningar och tidningar görs av olika material. Dessa material kan återvinnas, men varje materialslag kräver sin egen åttervinningsprocess för att göra materialet användbart för nya produkter. Därför specialiserar sig olika återvinnare på olika material.

Därför är det också så viktigt att du sorterar de olika förpackningarna enligt anvisningar, håller dem åtskilda och lägger dem i rätt behållare.

Och därför blandar vi inte heller materialen när vi hämtar dem (såsom illasinnade rykten ibland vill låta göra gällande). Varje material körs till den återvinnare som specialiserat sig på just det materialslaget. Skulle en förpackning av något annat materialslag komma med till ”fel” återvinnare så kommer det inte återvinnas till nytt material utan istället förbrännas och går därmed också förlorat ur kretsloppet.

Har inga servicemeddelanden...