Balningsanläggningar

Våra återvinningsstationer samt alla fastigheter som har fastighetsnära insamling finns utspridda från norr till söder. Men återvinningsanläggningarna som specialiserar sig endast på ett materialslag, finns bara på en eller ett fåtal platser.

För att transporten från återvinningsstationer och andra hämtplatser till återvinningsanläggningarna ska ske transportekonomiskt såväl för miljön som för själva återvinningskostnaden anlitar vi så kallade balningsanläggningar på olika platser i Sverige. Dessa tar emot förpackningarna och tidningarna, grovsorterar och komprimerar dem, för att sedan skicka dem vidare till rätt återvinnare.

Har inga servicemeddelanden...