Balningsanläggningar

Våra återvinningsstationer såväl som alla fastigheter som har fastighetsnära insamling finns utspridd från norr till söder. Men våra återvinnare som specialiserar sig endast på ett materialslag, finns bara på en eller ett fåtal platser.

För att transporten från återvinningsstationer och andra hämtplatser till återvinnare ska ske transportekonomiskt såväl för miljön som för själva återvinningskostnaden anlitar vi så kallade balningsanläggningar på olika platser i Sverige. Dessa tar emot förpackningarna och tidningarna, grovsorterar och komprimerar dem, för att sedan dirigera transportörer till rätt återvinnare.

Underhållsarbete

Torsdagen 25 april kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv