Ersättning, fastighetsnära insamling

Vi ger de avfallsentreprenörer vi har avtal med en ersättning för det material som samlas in i det fastighetsnära systemet. Ersättningen är viktbaserad så ju mer som samlas in desto högre blir ersättningen.

Gällande ersättning för avfallsentreprenörer som erbjuder fastighetsnära insamling och som har avtal med oss. Ersättningen gäller tills vidare:

  • Pappersförpackningar (per ton): 425 kronor
  • Plastförpackningar (per ton): 500 kronor
  • Metallförpackningar (per ton): 1 400 kronor
  • Glasförpackningar (per ton): 100 kronor (minus eventuell lokal hanteringskostnad)

Är du intresserad att teckna ett FNI-avtal?

Kontakta oss på fni@ftiab.se eller 08-566 144 00

Har inga servicemeddelanden...