Ersättning, fastighetsnära insamling

Vi ger de avfallsentreprenörer vi har avtal med en ersättning för det material som samlas in i det fastighetsnära systemet. Ersättningen är viktbaserad så ju mer som samlas in desto högre blir ersättningen.

Gällande ersättning för återvinningsföretag som erbjuder fastighetsnära insamling. Ersättningen gäller tills vidare:

  • Pappersförpackningar (per ton): 425 kronor
  • Plastförpackningar (per ton): 500 kronor
  • Metallförpackningar (per ton): 1 400 kronor
  • Glasförpackningar (per ton): 100 kronor
  • Tidningar (per ton): 800 kronor

Är du intresserad att teckna ett FNI-avtal?

Kontakta oss på fni@ftiab.se eller 08-566 144 00

Läs vidare

Fastighetsnära insamling

Har inga servicemeddelanden...