5. Informationsinitiativ

Vi vill öka medvetenheten om återvinning

Vi på FTI vill öka medborgarnas kunskaper om vikten av att källsortera rätt för att öka materialåtervinningen och därmed öka återvinningsgraden. Sveriges hushåll är bra på återvinning. Det är enkelt att återvinna och de allra flesta gör det – men vi kan hjälpas åt att bli ännu bättre och då fler att återvinna lite mer.

 

Se våra olika informationsmaterial

Har inga servicemeddelanden...