5. Informationsinitiativ

Vi vill öka medvetenheten om återvinning

Vi på FTI vill öka medborgarnas kunskaper om vikten av att källsortera rätt för att öka materialåtervinningen och därmed öka återvinningsgraden. Sveriges hushåll är bra på återvinning. Det är enkelt att återvinna och de allra flesta gör det – men vi kan hjälpas åt att bli ännu bättre och då fler att återvinna lite mer.

För att öka medvetenheten om återvinning har vi tagit fram ett informationsmaterial, Låt gammalt bli nytt. Med hjälp av materialet kan kommuner (och andra) informera hushållen om återvinning. I materialet har flera artister medverat, bland annat Magnus Carlsson, Titiyo och Ebbot Lundberg. Artisterna har tolkat Låt gammalt bli nytt genom att återvinna en av sina tidigare låtar. Utöver artistsamarbeten innehåller informationsmaterialet tips för smart källsortering hemma, svar på tal om återvinningsmyter, fakta vad som händer med de olika förpackningarna och mycket annat.

Låt gammalt bli nytts webbplats

Har inga servicemeddelanden...