Ny Anläggning för sortering av plastförpackningar

Plastkretsen bygger en sorteringsanläggning för återvinning av plastförpackningar i Motala. Den ska göra Sverige självförsörjande på sorteringskapacitet och öka materialåtervinningen.

Anläggningen ska börja testköras i januari 2019 och vara i full drift till sommaren. Den ska göra det möjligt att återvinna så mycket som möjligt av materialet och med hög kvalitet. Återvinningsprocessen har utformats för att så mycket som möjligt ska kunna materialåtervinnas av de material som finns idag, och kan styras om för att på sikt kunna hantera nya material.

Nu pågår arbetet för fullt med att färdigställa anläggningen.

Så fungerar anläggningen

Till anläggningen kommer lastbilar med plastförpackningar från alla håll i Sverige. Materialet är packat i balar för att underlätta transporten. När anläggningen är i full drift kommer den att kunna sortera 20 ton i timmen, vilket motsvarar en full lastbil.

Inne på anläggningen rivs balarna upp för att förpackningarna ska kunna sorteras en och en. De skickas sedan i ett flöde där materialet sorteras med hjälp av olika tekniker för att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas.

Magneter används för att sortera ut metall som hamnat fel, en roterande trumma för att skilja stort från smått, vind för att sortera hårdplast från mjukplast, och flera optiska läsare för att finsortera förpackningarna efter materialslag. För att sorteringen ska bli så bra som möjligt passerar materialet flera gånger genom läsarna.

Materialet som kan användas som ny råvara skickas sedan vidare för balning, och övrigt går till energiåtervinning.

Sorteringstrumman levereras med lastbil till anläggningen i Motala.

Bild: Sorteringstrumman levereras med lastbil till anläggningen i Motala och ställs på plats.

Fakta om anläggningen

  • Ägare: Plastkretsen AB, vd Mattias Philipsson
  • Plats: Motala Företagspark
  • Yta: 14 000 kvadratmeter
  • Kapacitet (max): 120 000 ton per år
  • Antal anställda: Drygt 40 när verksamheten är i full drift. Anläggningen är helt automatiserad, styrning och övervakning görs av driftstekniker.

Bakgrund

Beslut om investering togs av Plastkretsen i januari 2018. Satsningen kommer leda till att Sverige får en av Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar. Den medför att plastförpackningar som samlats in i Sverige också kommer att sorteras i Sverige.

I området finns lokaler som tillåter utveckling av verksamheten för att, som ett möjligt nästa steg, även kunna hantera tvätt och granulering av materialet.

Plastkretsen är en av fem ägare till FTI och ägs av Plastbranschens Informationsråd PIR, Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF.

Underhållsarbete

Torsdagen 24 januari kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv