Vi upphandlar våra städuppdrag

Gällande avtal för renhållningen av våra återvinningsstationer löper ut under hösten. Därför upphandlar vi nu dessa renhållningsavtal på nytt. Just nu bjuder vi in anbudsgivare till fördjupad presentation av sitt anbud samt inleder förhandlingar. Vår målsättning är att vara klara med avtal under september månad.

Glädjande nog har många anmält intresse till vår pågående upphandling. Vi hinner därför inte svara på upphandlingsfrågor via telefon. Mejla gärna dessa istället till vår epostadress upphandling upphandling@ftiab.se.

Avtalsperioden startar 1 november 2018.