Vi återvinner dina

Förpackningar och

tidningar

Vi ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna - som sprider dem i Sverige. Vår verksamhet finansieras av dessa företag och vi drivs helt utan vinstsyfte. Vårt mål är att erbjuda dig ett tydligt och enkelt återvinningssystem med bästa service och högsta miljönytta, som så lite som möjligt påverkar priset på de varor och tidningar du köper.

 • 2016-11-09
  Snökaos försenar även återvinningen
  Ordinarie tömnings- och städningsscheman går inte att följa, med anledning av den snö som fallit under senaste dygnet. Det får till följd att många återvinningsstationer är oframkomliga och behållare ...

  Snömängderna försenar
 • 2016-11-04
  Ändrade förutsättningar FÖR återvinningen i Stockholm
  Under kommande vecka kommer inte mindre än sju (7) återvinningsstationer runt om i staden att dras in med anledning av att de tillfälliga bygglov som gällt, upphör. En förlängning är enligt plan- och ...

  Bygglov i Stockholm går ut
 • 2016-11-02
  Smart teknik revolutionerar återvinning av glasförpackningar
  Med hjälp av en så kallad nivåmätare effektiviseras tömningen av behållare för glasförpackningar på återvinningsstationerna. En hantering som fram till nu inte varit optimal. Bakom initiativet står Sv...

  Nivåmätare effektiviserar tömningen

2015 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

19,93 kg

förpackningar av GLas

13,51 kG

förpackningar av papper

6,08 kG

förpackningar av plast

1,58 kG

förpackningar av metall

26,24 kG

Tidningar