Vi återvinner dina

Förpackningar och

tidningar

På uppdrag av de företag, som säljer dem i Sverige, ansvarar vi för insamling och återvinning av deras förpackningar och tidningar. Vår verksamhet finansieras av producenterna och bedrivs helt utan vinstsyfte. Vårt mål är att erbjuda dig ett tydligt och enkelt system med bästa service och högsta miljönytta avvägt mot att så lite som möjligt påverka priset på de varor och tidningar du köper.

 • 2015-05-07
  Ytterligare en i raden av statliga utredningar
  Vid miljöminister Åsa Romsons besök hos det kommunala bostadsföretaget LKF i Lund den 6 maj, valde ministern att offentliggöra att regeringen i nästa vecka kommer tillsätta en ny utredning. Den syftar...

  Återvinningsmålen år 2020 riskeras av ny statlig utredning
 • 2015-05-06
  ”Regeringen äventyrar miljömålen”
  I debattartikeln framhålls att framgångar på återvinningsområdet riskeras - liksom möjligheten att nå de nya och ambitiösa mål som satts till år 2020. För så kan regeringens avisering om att kommunali...

  Debattartikel i Dagens Samhälle
 • 2015-04-30
  FTI släpper återvinnarutbildning
  Genom en ny digital utbildning kommer du kunna få unika kunskaper i hur återvinning av förpackningar och tidningar sker och dessutom få diplom eller intyg som visar din kunskap. - Det är första gången...

  Ta reda på om du återvinner rätt...

2014 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

19,90 kg

förpackningar av GLas

12,80 kG

förpackningar av papper

5,59 kG

förpackningar av plast

1,60 kG

förpackningar av metall

29,65 kG

Tidningar