Vi återvinner dina

Förpackningar och

tidningar

På uppdrag av de företag, som säljer dem i Sverige, ansvarar vi för insamling och återvinning av deras förpackningar och tidningar. Vår verksamhet finansieras av producenterna och bedrivs helt utan vinstsyfte. Vårt mål är att erbjuda dig ett tydligt och enkelt system med bästa service och högsta miljönytta avvägt mot att så lite som möjligt påverka priset på de varor och tidningar du köper.

 • 2014-02-28
  Insamlingsstatistiken för 2013 är klar

  Nu redovisar vi statistik för år 2013 över hur mycket förpackningar och tidningar som lämnats på alla våra återvinningsstationer samt i de hus som har så kallad fastighetsnära insamling av förpackning...

  Läs mer om statistiken
 • 2014-01-24
  Nytt ägaravtal underlättar beslut om avfallsutredningen

  FTI:s roll som producenters utförare av ett effektivt och tydligt insamlingssystem för materialåtervinning av förpackningar och tidningar har stärkts genom beslut om ett nytt långsiktigt avtal mellan ...

  Läs mer om FTI:s nya ägaravtal
 • 2013-12-12
  Hemmavinst för Solna, Täby, Borlänge och Falun

  Nu introduceras Hemmavinst i Solna, Täby, Borlänge och Falun. Hemmavinst är ett samarbetsprojekt mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Återvinningsindustrierna (ÅI) för en bättre milj...

  Läs mer om Hemmavinst

2013 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige, inkluderat insamling från restauranger och storhushåll.

19.50 kG

förpackningar av GLas

12.40 kG

förpackningar av papper

5.27 kG

förpackningar av plast

1.59 kG

förpackningar av metall

31.50 kG

Tidningar