Vi återvinner dina

Förpackningar och

tidningar

På uppdrag av de företag, som säljer dem i Sverige, ansvarar vi för insamling och återvinning av deras förpackningar och tidningar. Vår verksamhet finansieras av producenterna och bedrivs helt utan vinstsyfte. Vårt mål är att erbjuda dig ett tydligt och enkelt system med bästa service och högsta miljönytta avvägt mot att så lite som möjligt påverka priset på de varor och tidningar du köper.

 • 2015-06-25
  Ökade krav på kommunal avfallshantering utreds
  - Våra konsekvensanalyser visar att ett oförändrat ansvar för insamlingen är bäst såväl för de som återvinner, marknaden som för miljön. Därför är det bra att även en politiskt tillsatt utredning kan ...

  Läs vds kommentarer
 • 2015-06-10
  FTI överträffar återvinningsresultat för 2014
  – Speciellt glädjande är att trenden fortsätter med att svenskarna lämnar fler plastförpackningar till återvinning. Först då kan vi använda dem till nytt material. På så vis bidrar svenskarna till att...

  Se FTI:s resultat för 2014 jämfört med 2013
 • 2015-05-07
  Ytterligare en i raden av statliga utredningar
  Vid miljöminister Åsa Romsons besök hos det kommunala bostadsföretaget LKF i Lund den 6 maj, valde ministern att offentliggöra att regeringen i nästa vecka kommer tillsätta en ny utredning. Den syftar...

  Återvinningsmålen år 2020 riskeras av ny statlig utredning

2014 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

19,90 kg

förpackningar av GLas

12,80 kG

förpackningar av papper

5,59 kG

förpackningar av plast

1,60 kG

förpackningar av metall

29,65 kG

Tidningar