Vi återvinner dina

Förpackningar och

tidningar

På uppdrag av de företag, som säljer dem i Sverige, ansvarar vi för insamling och återvinning av deras förpackningar och tidningar. Vår verksamhet finansieras av producenterna och bedrivs helt utan vinstsyfte. Vårt mål är att erbjuda dig ett tydligt och enkelt system med bästa service och högsta miljönytta avvägt mot att så lite som möjligt påverka priset på de varor och tidningar du köper.

  • 2016-01-20
    Hemsidan nere 21 januari
    Den 21 januari kl 8-12.00 kommer FTI:s hemsida ligga nere med hänsyn till planerat underhåll. Ett visst förberedelsearbete kommer även ske cirka 10 min den 20 januari kl 16, och även då kommer hemsida...

    Underhåll under förmiddagen

2014 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

19,90 kg

förpackningar av GLas

12,80 kG

förpackningar av papper

5,59 kG

förpackningar av plast

1,60 kG

förpackningar av metall

29,65 kG

Tidningar