Vi återvinner dina

Förpackningar och

tidningar

På uppdrag av de företag, som säljer dem i Sverige, ansvarar vi för insamling och återvinning av deras förpackningar och tidningar. Vår verksamhet finansieras av producenterna och bedrivs helt utan vinstsyfte. Vårt mål är att erbjuda dig ett tydligt och enkelt system med bästa service och högsta miljönytta avvägt mot att så lite som möjligt påverka priset på de varor och tidningar du köper.

 • 2015-03-03
  Svenskarna bland de bästa i världen på returpappersåtervinning

  Svenska folkets inställning till återvinning av tidningar och trycksaker har legat på en hög och jämn nivå under flera år. Tidningar är den typ av avfall som man tycker är enklast att återvinna. Så my...

  Många vill veta om hur returpapper återvinns
 • 2015-03-02
  Statistik insamling för 2014
  Nu är den kommunvisa insamlingsstatistiken för 2014 års insamling av förpackningar av glas, papper, plast och metall samt för tidningar presenterad på hemsidan under Vår verksamhet. Se statistiken för...

  Se statistik för per kommun
 • 2015-02-24
  Återvinningsstation i Tillberga tas bort

  – Det är alltid olyckligt när en återvinningsstationen måste tas bort, säger Lars Hafvenström, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Vi anpassar nu tömningar och städning på de åt...

  Använd din mobil och sök på FTI:s hemsida efter närmaste...

2014 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

19,90 kg

förpackningar av GLas

12,80 kG

förpackningar av papper

5,59 kG

förpackningar av plast

1,60 kG

förpackningar av metall

29,65 kG

Tidningar