om förpacknings- och tidningsinsamlingen

Återvinningsstation

Den visionära framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av det som idag betraktas som avfall kommer till nytta som någon form av ny resurs.

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att just förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Återvinning ska vara enkelt. Vår vision är att det ska vara lätt att göra rätt, för konsument som producent, baserat på den principiella metod riksdagen antog redan 1993 där man lägger miljöansvaret på producenten, som ansvarar för att ta hand om förpackningarna även efter konsumenternas slutanvändning. Verksamheten bygger på regeringens förordningar om producentansvar för förpackningar och tidningar.

Vårt insamlingssystem består av olika fastighetsnära insamlingslösningar för över 30 % av Sveriges hushåll och uppemot 6 000 återvinningsstationer och andra insamlingspunkter runt om i landet där hushåll kan lämna sina förbrukade förpackningar och tidningar. För företag som själva vill lämna sina förpackningar till återvinning erbjuder vi insamlingspunkter runt om i landet.

Insamlingssystemet finansieras huvudsakligen med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. Avgifterna för förpackningar av papper, plast och metall administreras av vår marknadsavdelning, avgifterna för glasförpackningar administreras av materialbolaget SvenskGlasåtervinning.

Verksamheten drivs helt utan vinstintresse och ingen ekonomisk utdelning till ägarna får förekomma, detta för att kostnaden för insamling och återvinning så lite som möjligt ska påverka priset på varorna.

Ägare till FTI är de fem materialbolagen MetallKretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning. I FTI:s och materialbolagens styrelser finns representanter från förpacknings- och tidningsindustrin, handeln och branschorganisationer.

Vårt kontor finns i Stockholm men personal finns även lokaliserad i andra delar av landet.

Se vilka vi är - hur vi ser ut och våra kontaktuppgifter.