Metallförpackningar

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, penseltorra målarburkar (torra och urskrapade)

Lämna alla metallförpackningar till återvinning. Även små, till exempel kapsyler, lock, folien på crème fraiche-burken och skruvkorkar. Alla förpackningar är viktiga.

Kläm ut så mycket du kan ur metalltuber, låt korken sitta på så det inte börjar lukta illa, och lämna tuben i behållaren för metallförpackningar. Plastkorken förbränns och ger energi när metallen smälts ner.

Vår broschyr En metallburks livsresaPDF.

Se vår film om återvinning av metallförpackningar av aluminium.

Se vår film om återvinning av metallförpackningar av stålplåt.

För små inkasthål

Det finns synpunkter på att inkasthålen är för små och att stora förpackningar inte kan lämnas i behållarna. Utformning av hålen styrs av Boverkets riktlinjer och måtten är satta för att hindra att någon, med risk för skada, ska kunna ta sig in i behållarna.

Så här används inkasthålen när du har större förpackningar att lämna:

Bildserie inkasthål
Metall