insamlingsstatistik

Här nedan redovisas statistik för år 2015 över hur mycket förpackningar och tidningar som lämnats av hushåll i alla våra behållare för återvinning, inklusive det som lämnats i fastighetsnära insamling där hämtning sker i samarbete med oss. Uppgifter om tidigare års resultat hittar du genom att välja årtal i listan.

Senast i slutet av februari varje år redovisar vi insamlingsstatistik från föregående år.

Information om statistiken

Uppgifterna visar hur mycket som vi fått in i varje kommun delat med antalet invånare i kommunen. Vid analys av statistiken måste följande förhållanden beaktas vid jämförelser och slutsatser om hur mycket hushållen i en kommun sorterar: 

  • De boende i en kommun kan lämna sina förpackningar och tidningar i andra kommuner än hemkommunen, till exempel i samband med inköps- eller arbetsresor eller vid fritidsboende i andra kommuner.
  • För att vara så miljöeffektiva vi kan, kör våra tömningsbilar över kommungränserna. Det gör att vi ibland hämtar i fler kommuner. I dessa fall redovisas genomsnittet för berörda kommuner.
  • Allt material vi fått in enligt denna statistik, har sänts till våra olika återvinningsanläggningar för att bli till nytt material. För att få veta hur stor återvinningsgraden är, kan detta räknas fram först då slutavstämning gjorts av hur mycket av det insamlade materialet som gick att återvinna. Återvinningsgraden erhålls genom att dela totalt återvunnet material med totalt material som nått konsumenterna. Det resultatet kommer finnas för redovisning till sommaren.

Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år (per 31 december samma år).

Statistik för Sverige 2015 (nationellt)

Glasförpackningar - 19,93 kg, Pappersförpackningar - 13,51 kg, Plastförpackningar - 6,08 kg, Metallförpackningar - 1,58 kg, Tidningar - 26,24 kg