Sortera så här

Här hittar du information om hur du sorterar dina använda förpackningar och tidningar.

Klicka på bilderna nedan, för sorteringsguider efter typ av material.

Här är en Sorteringsguide efter produkt (A-Ö).PDF

Källsortering och återvinning av plastförpackningar

Sedan några år har vi gemensam insamling av mjuka och hårda plastförpackningar i hela Sverige. Det innebär att plastförpackningarna samlas in och återvinns på samma sätt.

Sorteringen blir enklare, du behöver inte längre skilja på mjuka och hårda plastförpackningar, utan kan lägga alla plastförpackningar i samma behållare på återvinningsstationen. Vi sparar därmed transporter och materialåtervinningen ökar. Information om farligt avfall finns här.

1. RENGÖR

Skölj ur dina förpackningar om det behövs och låt dem torka. Förpackningarna har en lång väg till återvinningen och det är därför viktigt att det inte finns matrester och liknande som luktar illa och är ohygieniskt.

2. SEPARERA

Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dem åt. En glasburk med metallock är enkelt ta isär, medan spray burkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

3. PLATTA TILL

Böj in vassa lock på konservburken och platta gärna till. Packa mindre pappersförpackningar i större, så tar det mindre plats både under diskbänken och på återvinningsstationen. Men låt plast- och metallförpackningarna ligga lösa i behållaren, de ska eftersorteras ytterligare innan det är dags för återvinning.

4. SORTERA

Ett enkelt och utrymmesbesparande sätt att källsortera är att samla alla förpackningarna i samma kasse. Sedan sorterar du vid återvinningsstationen och lägger rätt förpackning i rätt behållare.