Plastförpackningar

Plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt), chipspåsar, frigolit.

Ju fler plastförpackningar du återvinner, desto mindre olja, som ju är en begränsad naturresurs, behövs i tillverkningen av nya plastprodukter. Men det är endast plastförpackningar – ingen annan plast – som kan lämnas på FTI:s återvinningsstationer och i miljörum. Plast som används till andra produkter kan ha en annan sammansättning och innehåll än plast till förpackningar, och vår återvinning är anpassad just för förpackningsplast. En del andra typer av plastprodukter kan innehålla farliga ämnen som ska fasas ut och dessa ämnen bör inte komma in i flödet för återvunnet material.. Därför är det viktigt att det bara är just plastförpackningar och inget annat som hamnar i återvinningskärlet.

En påse med aluminiumskikt på insidan, är det en plast- eller metallförpackning?

Knyckla ihop förpackningen. Behåller den formen sorteras den som en metallförpackning, vecklar den ut sig sorteras den som plastförpackning.

Frigolit räknas också till plastförpackningar. Frigolittråg till kött och fisk ska alltså läggas i behållaren för plastförpackningar.

Källsortering och återvinning av plastförpackningar

Sedan några år har vi gemensam insamling av mjuka och hårda plastförpackningar i hela Sverige. Det innebär att plastförpackningarna samlas in och återvinns på samma sätt.

Sorteringen blir enklare, du behöver inte längre skilja på mjuka och hårda plastförpackningar, utan kan lägga alla plastförpackningar i samma behållare på återvinningsstationen. Vi sparar därmed transporter och materialåtervinningen ökar

Läs om en plastmolekyls livsresaPDF

Se vår film om återvinning av plastförpackningar.

Plast