Se när din återvinningsstation Töms och städas

Via Hitta en återvinningsstation kan du nu se när vi tömde behållarna på din station senast och när nästa tömning är planerad.

FTI har tömnings- och städningsscheman för alla återvinningsstationer i hela landet. Vi samarbetar med entreprenörer, som anmäler till FTI när tömning eller städning genomförts. Vi anpassar scheman för varje station med hänsyn till årstid och säsong.

Till exempel kan en återvinningsstation som står på ett sommarstugeområde behöva fler tömningar och städningar under vår, sommar och höst, för att under vintertid ha färre, när antalet besökare inte är lika många. För vintersportorter kan vi behöva göra omvänt, när besökarna istället är fler vintertid.

Du kan själv se när senaste tömning och städning skett för varje återvinningsstation, och när nästa är planerad. Informationen visas i en bild som du får fram när du sökt fram stationen i länken "Hitta en återvinningsstation". Bilderna här nedan visar exempel på hur det kan se ut i tätort respektive på små orter. I mobil/läsplatta - håll fingret i den vita rutan på kartan, eller på kartbilden för att skjuta bilden åt sidan på skärmen.

Lägg en genväg i din mobiltelefon eller läsplatta till vår websida. Se hur du gör längst ned på denna sida. Du kan behöva uppdatera din historik i din webbläsare för att informationen ska visas enligt nedan.

Se uppgifter om tömning och städning på återvinningsstationen


Vad menas med förp?

För att den vita bilden ska synas bra i en mobiltelefon eller läsplatta så har vi valt att förkorta ordet förpackningar till förp. Du vet väl att det bara är förpackningar och tidningar som ska lämnas på återvinningsstationen.

Varför står glasförp två gånger?

På varje återvinningsstation finns minst en behållare för färgade och en för ofärgade glasförpackningar. Det är viktigt för återvinningen att hålla färgade glasförpackningar separerade från ofärgade glasförpackningar. Vissa tömningsbilar har därför två separata fack för glasförpackningar i bilen. Vill du ha exempel på vad som är en glasförpackning - läs mer i våra sorteringsguider.

Vad är pappersförp?

Alla förpackningar av pappersfiber är pappersförpackningar – oavsett om det är av kartong, wellpapp eller papp/papper. Tänk på att även papperskassar, mjölkförpackningar och liknande är pappersförpackningar. Vill du ha exempel på vad som är en pappersförpackning - läs mer i våra sorteringsguider.

Vad är metallförp?

Alla metallförpackningar läggs i samma behållare, såväl de av stål som de av aluminium. Dessa skiljs åt med automatik av magneter vid återvinningen. Lägg dem lösa i behållaren, så att det går lätt. Vill du ha exempel på vad som är en metallförpackning - läs mer i våra sorteringsguider.

Vad är plastförp?

Alla plastförpackningar läggs i samma behållare på återvinningsstationen. Du behöver inte skilja mjuka och hårda plastförpackningar åt, det sker automatiserat vid återvinningsanläggningen. Vill du ha exempel på vad som är en plastförpackning - läs mer i våra sorteringsguider.

Vad betyder Ej rapporterad? 

Detta kan bero på flera saker, ex:

  • Rapport om genomförd städning och/eller tömning saknas. Ibland tar vi in extra personal för att tömma behållare på en återvinningsstation. Då har personalen vanligtvis inte handdator med sig, och kan därför inte registrera en genomförd tömning. Vid dessa tillfällen är inte uppgiften om senaste tömning uppdaterad, då visas Ej rapporterad.

  • I normalfallet visar vi det datum när den sista tömningen skett under de senaste 16 veckorna. I enstaka fall är det längre tid mellan tömningarna. Om det har gått mer än 16 veckor sedan sista tömning visas Ej rapporterad.

Rapportera gärna till oss om någon behållare är full.

Vad betyder Återvinns ej här?

En behållare för detta förpackningsmaterial finns inte på denna återvinningsstation.

Vad menas med Vid anmälan?

Vi har regelbundna tömnings- och städscheman för alla 5 800 återvinningsstationer i hela landet. Körschema för tömning och städning kan ändras. Det innebär att vi i vissa fall inte kan visa tid för nästa tömning eller städning i förväg. FTI välkomnar att du anmäler om tömning eller städning behövs, så kontakta oss gärna. Klicka på länken Anmäl städning och tömning, i bilden för den station du sökt upp.

Behållaren är full, trots att bilden visar att den borde ha tömts igår

Anmäl gärna full behållare via länken Anmäl städning och tömning. Är behållaren full kan det bero på flera anledningar, till exempel att vi inte kan tömma på grund av hinder på platsen.


Genväg/snabblänk till FTI i din mobil 

Du kan snabbt och enkelt direkt komma till den websida hos oss, som du ofta använder.

Så här gör du:

1. Gå in på vår hemsida www.ftiab.se i din mobiltelefon och gå i menyn till den sida på vår hemsida som du vill göra en genväg eller snabblänk till, till exempel Hitta en återvinningsstation - för att hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där du befinner dig eller välja en station i en viss kommun.

2. Tryck på symbolen längst ned i mitten på skärmen – (ex: i iPhone 4 är det en högerpil i en fyrkant, i iPhone 5 är det en uppåtpil i en fyrkant).

3. Välj Lägg till på hemskärmen (Add to Home Screen) i menyn

4. Du får nu ett förslag på text, som sedan visas under den nya ikonen på din skärm. Ändra gärna texten till ett ord, exempelvis Återvinnare.

5. Välj Lägg till

6. Därefter visas FTI:s ikon på skärmen i din mobiltelefon

Obs, att menyer och symboler varierar, beroende på vilket varumärke du använder. 

Genväg/snabblänk till FTI i din läsplatta

Så här gör du (ex iPad):

1. Gå in på vår hemsida www.ftiab.se i din läsplatta och gå i menyn till den sida på vår hemsida som du vill göra en genväg eller snabblänk till, till exempel Hitta en återvinningsstation - för att hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där du befinner dig eller välja en station i en viss kommun.

2. Klicka på bok-symbolen på din skärm (iPad)

3. Välj glasögon-symbolen (ipad)

4. För att lägga till sidan i läslistan, tryck på höger-pil-symbolen

5. Välj Lägg till på hemskärmen (Add to Home Screen) i menyn

6. Du får nu ett förslag på text, som sedan visas under den nya ikonen på din skärm. Ändra gärna texten till ett ord, exempelvis Återvinnare.

7. Välj Lägg till

8. Därefter visas FTI:s ikon på skärmen i din läsplatta

Obs, att menyer och symboler varierar, beroende på vilket varumärke du använder.