kloka val för

företag


& samarbetspartners

Här hittar du information när du vill ansluta dig som kund, när du vill underlättar ditt arbete eller när du som företag vill ha hjälp att återvinna dina förpackningar. Vi garanterar att dina förpackningar och tidningarna återvinns till nytt material som ersätter jungfruliga råvaror för ett minskat tryck på planeten. Vi erbjuder subvention för ett väl utbyggt nät för fastighetsnära insamling hos 1,2 miljoner hushåll. För mindre företag som vill återvinna sina förpackningar och tidningar erbjuder vi mottagningspunkter utan kostnad.

 • 2016-11-07
  Upphandling Planeras
  FTI:s avtal för insamling, anläggning, omlastning och transport löper ut under kommande år. Av den anledningen arbetar vi med att förbereda för kommande upphandling. Vi håller håller just nu på att fä...

  Logistikupphandling 2017
 • 2016-11-02
  Smart teknik revolutionerar återvinning av glasförpackningar
  Med hjälp av en så kallad nivåmätare effektiviseras tömningen av behållare för glasförpackningar på återvinningsstationerna. En hantering som fram till nu inte varit optimal. Bakom initiativet står Sv...

  Nivåmätare effektiviserar tömningen
 • 2016-10-24
  Minskad förbrukning av plastbärkassar
  EU beslutade år 2015 att alla medlemsstater ska reducera förbrukningen av tunna plastbärkassar. Naturvårdsverket har utrett möjliga sätt att minska förbrukningen av plastbärkassar. Belastningen av pla...

  FTI:s remissvar på förslaget

2015 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

19,93 kg

förpackningar av GLas

13,51 kG

förpackningar av papper

6,08 kG

förpackningar av plast

1,58 kG

förpackningar av metall

26,24 kG

Tidningar