kloka val för

företag


& samarbetspartners

VÄGLEDNING FÖR FÖRETAG, KOMMUNER OCH FASTIGHETSÄGARE

Omfattas ert företag av producentansvaret för förpackningar? Här finns information om vad producentansvaret innebär och hur du ansluter ditt företag till FTI. Vi garanterar att dina förpackningar och tidningar återvinns till nytt material, vilket minskar samhällets miljöpåverkan. För mindre företag som vill återvinna sina förpackningar och tidningar erbjuder vi mottagningspunkter för detta. 

Här finns också information för kommuner och fastighetsägare om fastighetsnära insamling där vi erbjuder ett väl utbyggt nät. Kommuner kan också läsa mer om sitt tillsyn- och informationsansvar.

 • 2017-04-07
  Misstänkt terrordåd i Stockholms city
  I samband med avspärrningar och polisaktioner är framkomligheten starkt begränsad. Det påverkar naturligtvis vår verksamhet med förseningar. Vi tänker på de drabbade och hoppas att du och dina nära är...

  Kraftiga förseningar i Stockholm väntas
 • 2017-04-07
  Titiyo återvinner sig själv
  Målet är att minska mängden förpackningar och tidningar i soppåsen. Metoden är att med hjälp av kända artister och återvunna låtar få folk att hitta vår gemensamma kampanjsida där vi får fler att åter...

  Titiyo återvinner sig själv
 • 2017-04-04
  Antalet plastbärkassar ska minska
  Naturvårdsverket tydliggör att producentansvarsförordningen och plastbärkasseförordningen är två helt olika förordningar som inte ska läsas samman eller samverka. Enligt plastbärkasseförordningen ska ...

  Vägledningar för er med plastbärkassar

2016 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,19 kg

förpackningar av GLas

13,24 kG

förpackningar av papper

6,38 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

23,62 kG

Tidningar