kloka val för

företag


& samarbetspartners

Här hittar du information när du vill ansluta dig som kund, när du vill underlättar ditt arbete eller när du som företag vill ha hjälp att återvinna dina förpackningar. Vi garanterar att dina förpackningar och tidningarna återvinns till nytt material som ersätter jungfruliga råvaror för ett minskat tryck på planeten. Vi erbjuder subvention för ett väl utbyggt nät för fastighetsnära insamling hos 1,2 miljoner hushåll. För mindre företag som vill återvinna sina förpackningar och tidningar erbjuder vi mottagningspunkter utan kostnad.

 • 2016-10-24
  Minskad förbrukning av plastbärkassar
  EU beslutade år 2015 att alla medlemsstater ska reducera förbrukningen av tunna plastbärkassar. Naturvårdsverket har utrett möjliga sätt att minska förbrukningen av plastbärkassar. Belastningen av pla...

  FTI:s remissvar på förslaget
 • 2016-09-29
  Återvinningens dag firas den 29 september
  Varje dag har nästan alla svenskar fokus på återvinning. Att göra gott för miljön genom denna enkla gärning är det många som gör. Vi på FTI ser till att det du återvinner samlas in och sänds till olik...

  svenskarna bäst i Europa
 • 2016-09-26
  Ebbot Lundberg återvinner musik i kampanj för att nå höjda återvinningsmål
  Det krävs ingen större uppoffring att återvinna men det gör stor skillnad för miljön om fler gör det och det vill jag medverka till, säger Ebbot. Han medverkar bland annat genom att återvinna och lans...

  Ebbot vill engagera till ökad återvinning

2015 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

19,93 kg

förpackningar av GLas

13,51 kG

förpackningar av papper

6,08 kG

förpackningar av plast

1,58 kG

förpackningar av metall

26,24 kG

Tidningar