kloka val för

företag


& samarbetspartners

Här hittar du information när du vill ansluta dig som kund, när du vill underlättar ditt arbete eller när du som företag vill ha hjälp att återvinna dina förpackningar. Vi garanterar att dina förpackningar och tidningarna återvinns till nytt material som ersätter jungfruliga råvaror för ett minskat tryck på planeten. Vi erbjuder subvention för ett väl utbyggt nät för fastighetsnära insamling hos 1,2 miljoner hushåll. För mindre företag som vill återvinna sina förpackningar och tidningar erbjuder vi mottagningspunkter utan kostnad.

 • 2015-09-27
  Remissvar på Naturvårdsverkets Delredovisning av regeringsuppdrag M2014/1900/Ke
  I vårt remissvar tillstyrker vi Naturvårdsverkets förslag om en fast årlig tillsyns- och prövningsavgift för prövning och tillsyn av insamlingssystem. Vi förutsätter att samma avgift tas ut även av fö...

  Vårt remissvar på M2014/1900/Ke
 • 2015-07-13
  Härliga lata dagar i sommar önskar vi på FTI
  Det är vi på FTI som, på uppdrag av producenter verksamma i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns. I hela Sverige går därför återvinningen till på samma sätt. Vare ...

  Skön sommar tillönskas alla
 • 2015-06-25
  Ökade krav på kommunal avfallshantering utreds
  - Våra konsekvensanalyser visar att ett oförändrat ansvar för insamlingen är bäst såväl för de som återvinner, marknaden som för miljön. Därför är det bra att även en politiskt tillsatt utredning kan ...

  Läs vds kommentarer

2014 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

19,90 kg

förpackningar av GLas

12,80 kG

förpackningar av papper

5,59 kG

förpackningar av plast

1,60 kG

förpackningar av metall

29,65 kG

Tidningar