kloka val för

företag


& samarbetspartners

VÄGLEDNING FÖR FÖRETAG, KOMMUNER OCH FASTIGHETSÄGARE

Omfattas ert företag av producentansvaret för förpackningar? Här finns information om vad producentansvaret innebär och hur du ansluter ditt företag till FTI. Vi garanterar att dina förpackningar och tidningar återvinns till nytt material, vilket minskar samhällets miljöpåverkan. För mindre företag som vill återvinna sina förpackningar och tidningar erbjuder vi mottagningspunkter för detta. 

Här finns också information för kommuner och fastighetsägare om fastighetsnära insamling där vi erbjuder ett väl utbyggt nät. Kommuner kan också läsa mer om sitt tillsyn- och informationsansvar.

 • 2017-05-23
  Återvinningen ökar och återvinningsmålen överträffas
  Vårt uppdrag är att se till att de förpackningar och tidningar som använts i hushåll och verksamheter samlas in för att bli till ny råvara i tillverkning. Målen slås fast av regeringen i förordningar....

  FTI:s återvinning 2016
 • 2017-05-17
  Vilka krav ställer ökad återvinning på förpackningen?
  I mitten av juni börjar vi utsändning av vår unika manual kring hur plastförpackningar görs ännu mer återvinningsbara. Manualen version 0.7 är framtagen för kunder till oss på FTI men kommer snart att...

  Beställ manualen
 • 2017-05-16
  Vägen till smartare förpackningar
  En unik manual för mer återvinningsbara plastförpackningar finns till försäljning från mitten av juni. Manualen innehåller riktlinjer som stöd för industrin och handeln i sitt val av plastförpackninga...

  Lansering av ny plastmanual

2016 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,19 kg

förpackningar av GLas

13,24 kG

förpackningar av papper

6,38 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

23,62 kG

Tidningar