kloka val för

företag


& samarbetspartners

VÄGLEDNING FÖR FÖRETAG, KOMMUNER OCH FASTIGHETSÄGARE

Omfattas ert företag av producentansvaret för förpackningar? Här finns information om vad producentansvaret innebär och hur du ansluter ditt företag till FTI. Vi garanterar att dina förpackningar och tidningar återvinns till nytt material, vilket minskar samhällets miljöpåverkan. För mindre företag som vill återvinna sina förpackningar och tidningar erbjuder vi mottagningspunkter för detta. 

Här finns också information för kommuner och fastighetsägare om fastighetsnära insamling där vi erbjuder ett väl utbyggt nät. Kommuner kan också läsa mer om sitt tillsyn- och informationsansvar.

 • 2017-09-01
  FTI har nöjda kunder
  Nöjdheten bland FTI:s kunder ökar från år till år. Resultatet av årets mätning är det högsta värdet sedan FTI började att mäta Nöjd Kund Index, NKI.

  Positivt resultat av årets Nöjd-Kund-Index
 • 2017-08-21
  Ny tjänst för mer fastighetsnära insamling - FNI
  Från 22 augusti finns en ny tjänst för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommuner som kostnadseffektivt vill bredda erbjudandet till de boende och samtidigt vill bidra till en bättre miljö

  ABC i återvinning för fastighetsägare
 • 2017-08-01
  Ökade insatser för att nå återvinningsmålen till 2020
  Förra året återvann svenskarna 42,2 procent av alla plastförpackningar. Med ett nytt ambitiöst samarbetsavtal och kommunikationsinsatser, bland annat en plastguide för att hjälpa företag välja mer återvinningsbara plastförpackningar, siktar vi på FTI tillsammans med Plastkretsen mot att ännu fler plastförpackningar kan användas till nya produkter

  Nytt avtal för återvinning av plastförpackningar

2016 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,19 kg

förpackningar av GLas

13,24 kG

förpackningar av papper

6,38 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

23,62 kG

Tidningar