kloka val för

företag


& samarbetspartners

VÄGLEDNING FÖR FÖRETAG, KOMMUNER OCH FASTIGHETSÄGARE

Omfattas ert företag av producentansvaret för förpackningar? Här finns information om vad producentansvaret innebär och hur du ansluter ditt företag till FTI. Vi garanterar att dina förpackningar och tidningar återvinns till nytt material, vilket minskar samhällets miljöpåverkan. För mindre företag som vill återvinna sina förpackningar och tidningar erbjuder vi mottagningspunkter för detta. 

Här finns också information för kommuner och fastighetsägare om fastighetsnära insamling där vi erbjuder ett väl utbyggt nät. Kommuner kan också läsa mer om sitt tillsyn- och informationsansvar.

 • 2017-08-01
  Ökade insatser för att nå återvinningsmålen till 2020
  Idag överträffar svenskarna det nationella målet för plaståtervinning. År 2020 höjs de nationella återvinningsmålen för plastförpackningar från dagens 30 procent till 50 procent. Nu genomför FTI tills...

  Nytt avtal för återvinning av plastförpackningar
 • 2017-08-01
  Förlikning mellan FTI AB och Swerec i Sverige AB
  FTI, på uppdrag av Plastkretsen, och Swerec har nu nått en förlikning i tvisten. Parterna har enats om att inte redogöra för detaljerna i förlikningen.

  Avtal om förlikning slutet
 • 2017-05-23
  Återvinningen ökar och återvinningsmålen överträffas
  Vårt uppdrag är att se till att de förpackningar och tidningar som använts i hushåll och verksamheter samlas in för att bli till ny råvara i tillverkning. Målen slås fast av regeringen i förordningar....

  FTI:s återvinning 2016

2016 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,19 kg

förpackningar av GLas

13,24 kG

förpackningar av papper

6,38 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

23,62 kG

Tidningar