• 2020-11-19
    Avtalsfrågan nu utredd
    Det är nu slutligt klargjort att avtalet som gav TMR tillgång till FTI:s återvinningsstationer upphörde den 28 februari 2020.

2019 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,1 kg

förpackningar av GLas

14,6 kG

förpackningar av papper

7,9 kG

förpackningar av plast

1,7 kG

förpackningar av metall

16,0 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...