• 2021-04-08
    FTI möter ökade behov under Sälens högsäsong
    I större semesterorter innebär högsäsong ofta utmaningar för infrastruktur och samhällsservice, vilket även gäller avfallshantering och återvinning. FTI har i samarbete med VAMAS etablerat nya stationer för att möta ökade volymer under högsäsongen.

  • 2021-03-31
    Dekalbyte på våra återvinningsstationer
    Nu börjar vi arbetet med att byta ut dekalerna på våra återvinningsstationer. Tanken med den nya märkningen är att samma symbol ska finnas på både förpackningar och på kärl i miljörum och återvinnings...

2020 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,6 kg

förpackningar av GLas

16,9 kG

förpackningar av papper

8,7 kG

förpackningar av plast

1,8 kG

förpackningar av metall

13,6 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...