• 2019-12-09
    Problem med tömningar i Stockholmsområdet
    Vi har just nu problem med flera överfulla stationer i Stockholms län. Problemen beror på ett flertal faktorer som samverkar, bland annat stora volymer kopplat till e-handel och störningar i tömningsarbetet.

  • 2019-12-06
    DN Debatt i veckan
    I början av veckan gick Avfall Sverige ut i DN Debatt med en artikel med rubriken ”Pappersbranschen vägrar införa en bättre tidningsinsamling”. Innehållet i artikeln har bemötts från flera håll och Avfall Sveriges argumentation har blivit starkt ifrågasatt.

2018 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,8 kg

förpackningar av GLas

13,9 kG

förpackningar av papper

7,5 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

18,7 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...