• 2020-11-26
    nya dekaler för beställning
    Under 2020 uppdaterades vår märkning för förpackningar till en gemensam för hela Norden. Nu finns dekaler med den nya märkningen för beställning.

2019 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,1 kg

förpackningar av GLas

14,6 kG

förpackningar av papper

7,9 kG

förpackningar av plast

1,7 kG

förpackningar av metall

16,0 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...