• Dags att redovisa förpackningsmängder
    Nu är redovisningen i vår kundportal öppen för alla er som redovisar års-, kvartals- och månadsvis. Är du osäker på hur du redovisar? Vi guidar er genom alla steg!


  • Webbinarium om engångsplastdirektivet den 1 februari
    Den 3 november 2021 infördes en rad nya krav och regler gällande engångsplast i svensk lagstiftning. FTI har bjudit in Naturvårdsverket till ett webbinarium för att prata om innebörden med de nya kraven, hur detta påverkar ditt företag och producentansvar, samt hur vi tillsammans kan åstadkomma en mer cirkulär förpackningsanvändning

2020 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,6 kg

förpackningar av GLas

16,9 kG

förpackningar av papper

8,7 kG

förpackningar av plast

1,8 kG

förpackningar av metall

13,6 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...