• Hur når vi cirkularitet?
    Den 27 maj deltar vi på årets digitala upplaga av Pack Point Nordic där vårt fokus är återvinning av förpackningsmaterial och cirkulära materialströmmar. Vi hoppas vi ses där!


  • Webbinarium om design för återvinningsbara pappersförpackningar
    Den 19 maj leder vår materialexpert Einar Ahlström ett webbinarium kring design för återvinningsbara pappersförpackningar. Webbinariet riktar sig i första hand till förpackningsdesigners, hållbarhetsstrateger och chefer inom hållbarhet och miljö, men är öppet för alla som har förpackningar på den svenska marknaden.

2020 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,6 kg

förpackningar av GLas

16,9 kG

förpackningar av papper

8,7 kG

förpackningar av plast

1,8 kG

förpackningar av metall

13,6 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...