• Kommentar till Inslag i Ekot
    I ett inslag i Ekot som sändes den 23 januari förs det fram att återvinningsstationer snart är ett minne blott. Vi vill här förtydliga hur vi ser på delar av det innehåll som framkommer i inslaget.


  • Dags att redovisa förpackningsmängder
    Nu är redovisningen i vår kundportal öppen för alla er som redovisar års-, kvartals- och månadsvis. Är du osäker på hur du redovisar? Vi guidar er genom alla steg!


  • Webbinarium om engångsplastdirektivet den 1 februari
    Den 3 november 2021 infördes en rad nya krav och regler gällande engångsplast i svensk lagstiftning. FTI har bjudit in Naturvårdsverket till ett webbinarium för att prata om innebörden med de nya krav...

2020 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,6 kg

förpackningar av GLas

16,9 kG

förpackningar av papper

8,7 kG

förpackningar av plast

1,8 kG

förpackningar av metall

13,6 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...