• 2019-11-07
    Samråd pågår
    Vi är mitt uppe i en intensiv samrådsperiod. Under hösten genomför vi fysiska eller digitala samråd med Sveriges kommuner. I nuläget har vi genomfört fysiska samråd med mer än 150 kommuner, och kommit igång med de digitala.

  • 2019-11-04
    Träffa oss på HSR:s konferens
    Tisdagen 5 november deltar FTI som utställare på Håll Sverige Rents årliga konferens. Ska din kommun eller ditt företag besöka konferensen? Varmt välkomna att komma förbi oss så berättar vi mer om vår...

2018 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,8 kg

förpackningar av GLas

13,9 kG

förpackningar av papper

7,5 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

18,7 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...