• 2020-04-01
  Ansökan är inlämnad
  FTI har nu skickat in sin ansökan om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem till Naturvårdsverket. I väntan på beslut jobbar vi framåt med förberedelser och dialog med olika parter.

 • 2020-03-24
  Uppdatering kring Corona-viruset
  Coronaviruset är en utmaning för hela samhället. Vi på FTI arbetar just nu som vanligt med att samla in förpackningar och tidningar och hoppas kunna fortsätta så.

 • 2020-03-13
  Så hanterar FTI Coronaviruset
  FTI följer kontinuerligt utvecklingen kring Coronaviruset Covid-19 och följer rekommendationer och riktlinjer från berörda myndigheter.

2019 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,1 kg

förpackningar av GLas

14,6 kG

förpackningar av papper

7,9 kG

förpackningar av plast

1,7 kG

förpackningar av metall

16,0 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...