om förpacknings- och tidningsinsamlingen

Återvinningsstation

Vi är ett företag i återvinningsbranschen som har i uppdrag att samla in förpackningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt.

Insamlingen sker via ca 5000 återvinningsstationer runtom i landet och vi ger även 2 miljoner hushåll möjlighet att återvinna i egna fastigheten. Återvinning ska vara enkelt och ge stor miljönytta. Stationerna städas nästan en halv miljon gånger per år och behållarna töms cirka 2 000 000 gånger.

Förpackningsavgifter finansierar

Insamlingssystemet finansieras huvudsakligen med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. Vår verksamhet drivs helt utan vinstintresse och ingen ekonomisk utdelning till ägarna får förekomma. Detta för att kostnaden för insamling och återvinning så lite som möjligt ska påverka priset på varorna.

FTI ägs av materialbolagen

Företaget omsätter ca en miljard kronor och ägs av fyra materialbolag; MetallKretsen, Svensk plaståtervinning, Returkartong och Svensk Glasåtervinning. I FTI:s och materialbolagens styrelser finns representanter från förpackningsindustrin, handeln och branschorganisationer.

Vårt kontor finns i Stockholmsområdet där större delen av våra cirka 60 anställda sitter, men personal finns även lokaliserad i andra delar av landet.

Har inga servicemeddelanden...