Glasförpackningar

Flaskor och burkar. Färgade och ofärgade glasförpackningar sorteras var för sig.

Skruvkorkar av metall ska inte sitta kvar på flaskorna, men ringen som är kvar efter korken kan dock sitta kvar. Flaskhalsarna avskiljs, och metallringarna återvinns separat.

Sortera inte som glasförpackning

Returflaskor

  • Lämnas mot pant i butiker

Dricks- och fönsterglas samt speglar

  • Lämnas på bemannad återvinningscentral

Produkter av glas (sådant som inte är förpackningar)

  • Slängs som hushållsavfall eller grovsopor

Porslin och keramik

  • Slängs som hushållsavfall eller grovsopor

Glödlampor

Glaset blandas inte

Lastbilarna som hämtar glasförpackningar har två fack på flaket, ett för färgade glasförpackningar och ett för ofärgade. Men det kan se ut som om allt blandas ihop.

Mer information

Osäker på hur en viss förpackning ska sorteras? I vår sorteringsguide kan du söka på förpackningar och hitta anvisningar för sorteringen.

Tips om smart mellanförvaring hemma

Se vår film om återvinning av glasförpackningar

Glas
ofärgade glasförpackningar
Har inga servicemeddelanden...