Metallförpackningar

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, målarburkar - tömda och torra.

Lämna alla metallförpackningar till återvinning. Även små, till exempel kapsyler, lock, folien på crème fraiche-burken och skruvkorkar. Alla förpackningar är viktiga.

Kläm ut så mycket du kan ur metalltuben. Lämna sedan tuben i behållaren för metallförpackningar och plastkorken i behållare för plastförpackningar.

Sprayburkar kan lämnas i behållaren för metallförpackningar om de är helt tömda. De betraktas som tomma när det inte kommer någonting mer ur den när man håller sprayknappen intryckt, och den är tyst, så kallat pys-tom. Ej tömda sprayburkar lämnas som farligt avfall.

Sortera inte som metallförpackning

Värmeljuskoppar av metall och plast samt även marschallhållare

  • Värmeljus och marschaller ska självklart återvinnas, trots att de sedan 2015 inte räknas som förpackningar. Den lilla vekeshållaren i värmeljuset tas bort från aluminiumkoppen innan de läggs i behållaren för metall på kommunens bemannade återvinningscentraler. Annars sorteras den automatiskt som stål och aluminiumet brinner upp i stålbadet.

Burkar med färgrester, lim, lösningsmedel

  • Lämnas som farligt avfall

Metalliknande påsar som innehåller mer mjukplast eller papper

  • Sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet

Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar.

  • Lämnas som grovsopor

Elektronik och el-artiklar

  • Samlas in tillsammans under producentansvaret för elektronik. Se www.el-kretsen.se för mer information

För små inkasthål

Det finns synpunkter på att inkasthålen är för små och att stora förpackningar inte kan lämnas i behållarna. Utformning av hålen styrs av Boverkets riktlinjer och måtten är satta för att hindra att någon, med risk för skada, ska kunna ta sig in i behållarna.

Så här används inkasthålen när du har större förpackningar att lämna:

Bildserie inkasthål

Mer information

Osäker på hur en viss förpackning ska sorteras? I vår sorteringsguide kan du söka på förpackningar och hitta anvisningar för sorteringen.

Tips om smart mellanförvaring hemma

Film om återvinning av metallförpackningar

Metall
Har inga servicemeddelanden...