visste du att...

Sverige - en av de bästa på återvinning

 • 9 av 10 invånare källsorterar förpackningar och tidningar.
 • 3 av 4 förpackningar återvinns.
 • 9 av 10 tidningar återvinns.

Ditt avfall räcker långt

 • Om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning, räcker stålet till karossplåten för 2 200 personbilar. Varje år!
 • Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka 84 000 blomkrukor.
 • Om man ställer alla glasförpackningar som samlats in under ett år i Sverige i en lång rad skulle de räcka ett helt varv runt jordklotet.
 • Om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium och stål till återvinning, blir den energin som sparas så stor att den kan värma upp 13 900 småhus per år.
 • En enda dagstidning som återvinns sparar energi tillräckligt för att koka 38 koppar kaffe.

Det tål att upprepas

 • Man kan återvinna stål, aluminium och glas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
 • Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten. Efter det skickas pappersavfallet till förbränning och blir ny energi.
 • Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar.


Har inga servicemeddelanden...