visste du att...

Sverige - en av de bästa på återvinning

  • 9 av 10 invånare källsorterar förpackningar och tidningar.
  • 3 av 4 förpackningar återvinns.
  • 9 av 10 tidningar återvinns.

Ditt avfall räcker långt

  • Om alla lämnade in sina kapsyler till återvinning, skulle stålet räcka till karossplåten för 3400 bilar - varje år!
  • Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka 84 000 blomkrukor.
  • Om man ställer alla glasförpackningar som samlats in under ett år i Sverige i en lång rad skulle de räcka ett helt varv runt jordklotet.
  • Om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium och stål till återvinning, blir den energin som sparas så stor att den kan värma upp 13 900 småhus per år.

Det tål att upprepas

  • Man kan återvinna stål, aluminium och glas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
  • Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten.
  • Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar.


Har inga servicemeddelanden...