insamlingsstatistik

Här kan du hitta FTI:s insamlingsstatistik. Statistiken visar hur mycket förpackningar och tidningar som lämnats av hushåll till FTI:s återvinningsstationer eller via fastighetsnära insamling.

Information om statistiken

Statistiken för föregående år presenteras i mars året därpå. Uppgifterna visar vikten i kilogram av mängden förpackningar och tidningar som FTI samlat in i varje kommun, delat med antal invånare (dvs folkbokförda per 31 december samma år) i kommunen. Vid jämförelser och slutsatser om hur mycket som lämnats in till återvinning bör följande tydliggöras:

  • De boende i en kommun kan lämna sina förpackningar och tidningar i andra kommuner än hemkommunen, till exempel i samband med inköps- eller arbetsresor eller vid fritidsboende i andra kommuner.
  • För att vara så miljöeffektiva vi kan i samband med tömning, kör våra tömningsbilar över kommungränserna. Det gör att vi ibland hämtar i fler kommuner under samma runda. I dessa fall redovisas genomsnittet för berörda kommuner.
  • I vissa kommuner finns lokala återvinningslösningar som gör att tidningar och förpackningar inte ingår i FTI:s .

Allt material vi samlar in via våra återvinningsstationer eller fastighetsnära insamling sänds till olika anläggningar för återvinning. På anläggningarna sorteras och behandlas materialet med målet att så mycket som möjligt ska kunna säljas vidare till köpare som använder materialet vid tillverkning av nya produkter.

Statistik för Sverige 2019 (nationellt)

Förpackningar av:

(kg per invånare)

Glas

Papper

Plast

Metall

Tidningar

2019

22,1

14,6

7,9

1,7

16,0

2018

21,8

13,9

7,5

1,6

18,7

Har inga servicemeddelanden...