Återvinningsstatistik

Statistiken visar mängden material materialåtervunnits delat med mängden förpackningar och tidningar som satts på marknaden av producenter anslutna till FTI.

Materialåtervinning innebär här att det insamlade materialet antingen behandlas och blir till nya produkter eller energiutvinns.

Allt material vi får in via våra återvinningsstationer och fastighetsnära insamling sänds till olika återvinningsanläggningar för att sorteras och behandlas för att bli till nytt material alternativt energiutvinnas.

Återvinningsstatistiken/återvinningsgraden för förpackningar räknas fram av Naturvårdsverket som rapporterar det vidare till oss, när det gäller tidningar får vi underlag från Pressretur.

Återvinningsstatistiken erhålls genom att mängden återvunnet material delas med mängden material som nått konsumenterna. Resultatet finns tillgängligt under tredje kvartalet kommande år.

Har inga servicemeddelanden...