anläggningar för återvinning

Plastförpackningar

All finsortering av plastförpackningar sker på automatiserade sorteringsanläggningar. Genom denna utveckling har återvinningsgraden av det insamlade materialet ökat och entreprenörernas arbetsmiljö förbättrats. Efter bearbetning på sorteringsanläggningarna blir materialet ny råvara som säljs till företag som tillverkar plastprodukter.

Vi samarbetar med sorteringsanläggningarna Swerec AB i Lanna/Bredaryd, samt några anläggningar i Tyskland.

Pappersförpackningar

Fiskeby Board i Norrköping återvinner mer än hälften av vår insamlade mängd pappersförpackningar till ny kartong, som säljs vidare till förpackningstillverkare. Dessutom levererar vi till bruk i Europa.

Metallförpackningar

Vi samarbetar både med sorteringsanläggningar såsom Skrotfrag och Trania.

Aluminiumförpackningar återvinns till ny råvara av bland andra Stena Aluminium i Älmhult. Där formas aluminiumet till tackor (som guldtackor) vilka levereras som ny råvara till företag som tillverkar produkter av aluminium. Vi levererar även aluminium till anläggningar i Europa.

Stålförpackningar återvinns huvudsakligen hos Ovako i Smedjebacken. En viss mängd levereras till Tyskland.

Glasförpackningar

Allt glas som samlas in i Sverige hamnar hos Svensk Glasåtervinning i Hammar. Optiska sorteringsmaskiner sorterar bort föroreningar och sorterar även glaset efter färg. Två tredjedelar av den förädlade glasråvaran säljs till glasbruk och blir till nytt glas. Den största kunden inom glasbruk är Ardagh i Limmared som tillverkar alla Absolut Vodka flaskor. Resterande glasråvara säljs till företag som tillverkar glasull och skumglas.

Tidningar

Tidningarna som samlas in transporteras till en sorteringsanläggning där oönskat material avlägsnas. Därefter transporteras tidningarna till ett av de tre pappersbruk som tar emot svenskt tidningsreturpapper. Där blir returpappret till nytt tryckpapper, hushålls- och toalettpapper och pappersnäsdukar.

De tre pappersbruken är:

  • Hylte bruk (Stora Enso Hylte AB), 7 mil norr om Halmstad, tidningspapper
  • Edet bruk (SCA), mellan Göteborg och Trollhättan, hygienprodukter av mjukpapper
  • Katrinefors bruk (Metsä Tissue), Mariestad, hygienprodukter av mjukpapper
Swerec
Swerec
Fiskeby Board
Fiskeby Board

Underhållsarbete

Torsdagen 15 november kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv