Dekaler

Här kan du själv skriva ut eller kostnadsfritt beställa dekaler för att märka insamlingbehållare för plast-, pappers-, glas- och metallförpackningar samt tidningar.

Skriv ut på papper

Du kan skriva ut dekalerna på papper. Klicka på den bild du vill ha, en pdf öppnas i ett nytt fönster och du kan sedan välja att skriva ut.

Beställningen stängd över sommaren

Våra dekaler kan även beställas. Över sommaren är dekalbeställningen stängd. Vi öppnar igen måndagen 16 augusti.

Information om märkningen

Våra dekaler och skyltar utgår från piktogram och färger som är framtagna av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark, och där FTI och producenterna kommit med inspel. Piktogrammen är en del av ett gemensamt nordiskt märkningssystem för samtliga avfallsfraktioner.

Dekal papper
Dekal plast
Dekal metall
Dekal tidning
Dekal glas färgat
Dekal glas ofärgat
Dekal papper
Dekal plast
Dekal metall
Dekal tidning
Dekal glas färgat
Dekal glas ofärgat
Har inga servicemeddelanden...