• 2019-02-11
    FTI har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut
    Den 21 januari meddelade Patent- och marknadsdomstolen att Konkurrensverkets beslut står fast. FTI har alltså inte haft rätt att säga upp ett avtal om tillgång till FTI:s insamlingssystem. Efter noga övervägande har FTI beslutat att överklaga beslutet.


  • 2019-02-08
    FTI deltar i forskningsprojekt om engångsförpackningar
    Trenden att konsumera i farten är tyvärr ett beteende som orsakar mycket nedskräpning. FTI medverkar därför i ett forskningsprojekt som leds av RISE som syftar till att identifiera knutar för ökad insamling, återvinning och återbruk av ”on-the-go”-förpackningar.

2017 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,1 kg

förpackningar av GLas

13,2 kG

förpackningar av papper

6,5 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

21,7 kG

Tidningar

Underhållsarbete

Torsdagen 21 februari kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv