Mottagningspunkter

Det är gratis att lämna din verksamhets uttjänta pappers-, plast- och metallförpackningar på våra mottagningspunkter.

Med verksamhetsförpackningar avses förpackningar som slutligen når eller hamnar hos företag, industri eller annan verksamhet. Det är bara hushåll som får lämna sina förpackningar på landets återvinningsstationer. Dessa är inte till för verksamheter.

Du som företagare har ansvar för ditt avfall och lämna din verksamhets förpackningar till återvinning. Om det är en mindre mängd så kan du själv kostnadsfritt lämna det på någon av våra mottagningspunkter. Med mindre mängd räknas upp till en kubikmeter per materialslag och avlämningstillfälle. Du kan även välja att anlita en entreprenör till din hjälp.

Kvalitetskrav

Dessa kvalitetskrav gäller vid avlämning av förpackningar av papper, plast och metall:

  • De ska bestå av rena fraktioner av pappers-, plast, eller metallförpackningar
  • De ska vara ordentligt tömda och torra
  • De ska läggas lösa i behållaren. Inte i säckar eller påsar.

För information om närmsta mottagningspunkt för glasförpackningar, - flaskor kontaktar du Svensk Glasåtervinning.

För information om var du som verksamhet lämnar tidningar och annat returpapper - kontakta den kommunen där verksamheten ligger.

Sök reda på din närmsta mottagningspunkt. Börja med att välja län.

Har inga servicemeddelanden...