Svenska Metallkretsen AB

MetallKretsens verksamhet är en del av FTI.

Den 1 augusti 2007 övergick MetallKretsens operativa verksamhet till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen - FTI. MetallKretsen är materialbolaget för de metallförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige. Det finns ingen person anställd i bolaget.

Ägare

Svenska MetallKretsen AB ägs gemensamt av företag som fyller förpackningar med varor, importerar färdigförpackade varor, bedriver handel med förpackade varor samt tillverkar förpackningar eller förpackningsråvaror. Ägare är Dagligvaruleverantörers förbund och Svensk Dagligvaruhandel.

MetallKretsen
Har inga servicemeddelanden...