Återvinningsbarometern

Svenska folket fortsätter återvinna i hög grad. Under pandemin har engagemanget för återvinning varit större än någonsin. 1 av 5 svenskar mellan 18 och 29 år anger att de har blivit mer noggranna med att återvinna under pandemin. Det visar 2021 års återvinningsbarometer, vår årliga undersökning som genomförs av Sifo.

Årets undersökning visar att intresset för återvinning bland svenskarna är fortsatt högt. 9 av 10 återvinner sina förpackningar och tidningar och ändrade livsvanor under pandemin har lett till ökad återvinning. Framför allt uppger invånarna att de återvinner plast- och pappersförpackningar i större utsträckning än före coronapandemin.

Återvinner för miljön skull

Under 2021 kan vi se att oron för miljön ökat, och störst ökning ser vi bland yngre personer. Kvinnor är fortsatt mer oroliga än män, men männens oro har ökat i jämförelse med 2020, från 46% till 53%.

När det kommer till skäl att återvinna anger också 88 procent av de tillfrågade att det är för att bidra till en bättre miljö.

Vi kan fortfarande bli bättre

Trots ökat intresse för återvinning slängs tyvärr många förpackningar fortfarande i hushållssoporna istället för att få chansen att bli återvunna. Återvinningsbarometern visar att endast 15 % av svenska folket återvinner samtliga av sina förpackningar. Vanliga anledningar till detta anges vara platsbrist i hemmet och bekvämlighet. Var femte person anger att de inte återvinner mer på grund av att det är bekvämare att slänga allt i hushållssoporna. Samtidigt anger nio av tio tillfrågade att närmaste återvinningsstation är placerad lagom nära.

- För att skapa ett mer cirkulärt och hållbart samhälle måste vi se till att ta hand om de resurser som vi förbrukar. Att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning är en enkel sak som alla kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Här måste vi alla hjälpas åt, säger Veronica Foberg Gustafsson i det pressmeddelande FTI skickat ut i samband med årets Återvinningsbarometer.

Om undersökningen

Återvinningsbarometern genomförs årligen i syfte att undersöka de svenska invånarnas vanor och inställning till återvinning. Den genomförs av Sifo på uppdrag av FTI.

1000 onlineintervjuer har genomförts i 2021 års undersökning, via Kantar Sifos webbpanel. De svarande motsvarar ett representativt urval av Sveriges befolkning sett till kön, ålder och spridning i landet.

Resultat Återvinningsbarometern 2021 (pdf)Powerpoint

Har inga servicemeddelanden...