Återvinningsbarometern

Svenska folket fortsätter återvinna i hög grad. Hela 97 procent av landets befolkning uppger att de återvinner sina förpackningar och tidningar. Det visar återvinningsbarometern, vår årliga undersökning som genomförs av Sifo. Trots detta uppger de svarande i 2020 års undersökning att 1 av 5 förpackningar fortfarande slängs i soporna.

De främsta anledningarna till att de svarande inte återvinner förpackningar och tidningar i högre grad uppges vara begränsat utrymme för källsortering i hemmet och att det är enklare att slänga allt i hushållssoporna. 23 procent uppger att de inte har tillräcklig plats för återvinning- och sorteringslösningar hemma. 24 procent uppger att orsaken till de inte återvinner mer är att det är enklare att slänga förpackningarna i soporna.

Ökat kunskap leder till ökad återvinning

Det är enkelt att återvinna, tycker majoriteten av respondenterna. Undersökningen visar att de som har mer kunskap om återvinning återvinner i högre grad. De som uppger att de är oroliga för miljön efterfrågar i högre utsträckning mer kunskap om miljövinsterna med återvinning.

Majoritet nöjda med sin återvinningslösning

Undersökningen visar också att drygt 8 av 10 är nöjda med den återvinningslösning de oftast använder, samt tillgängligheten för dessa.

Om undersökningen

Återvinningsbarometern genomförs årligen i syfte att undersöka de svenska invånarnas vanor och inställning till återvinning. Den genomförs av Sifo på uppdrag av FTI.

1000 onlineintervjuer har genomförts i 2020 års undersökning, via Kantar Sifos webbpanel. De svarande motsvarar ett representativt urval av Sveriges befolkning sett till kön, ålder och spridning i landet.

Läs mer

Resultat återvinningsbarometern 2020Powerpoint (pdf)

Har inga servicemeddelanden...