Återvinningsbarometern

Återvinningsbarometern 2019 visar att 9 av 10 personer engagerar sig i hemmets återvinning. Undersökningen visar också att 74 procent av de svenska hushållens använda förpackningar och tidningar lämnas till återvinning.

Förtroendet för återvinningen är stort

Undersökningen visar att förtroendet för återvinning är stort och att det kan kopplas till kunskap om fördelarna med systemet. Det är särskilt tydligt bland de yngre invånarna. Personer i åldern 18-29 år har störst kunskap om fördelarna med återvinning och det är också de som har störst förtroende för systemet. Endast 13 procent uppger att de har väldigt låg eller ingen kunskap alls om fördelarna med återvinning. Dessa personer vill dessutom veta mer, visar undersökningen. Det är därför viktigt att fortsätta informera om att varje persons bidrag gör skillnad för miljön.

Andel återvinnare ökar

Undersökningen visar att andelen återvinnare ökar från tidigare år, vilket är väldigt positivt. Nästan 8 av 10 uppger sig vara mycket delaktiga i återvinningen. Endast 1 procent anger att de inte alls är delaktiga i hushållets återvinning.

Majoritet nöjda med sin återvinningslösning

Nästan 8 av 10 är nöjda med den återvinningslösning de oftast använder. Bland de som oftast använder sig av återvinningsstationerna för sin återvinning är 75 procent nöjda eller mycket nöjda.

Om undersökningen

Återvinningsbarometern genomförs årligen i syfte att undersöka de svenska invånarnas vanor och inställning till återvinning. Den genomförs av Sifo på uppdrag av FTI.

1000 onlineintervjuer har genomförts i 2019 års undersökning, via Kantar Sifos webbpanel. De svarande motsvarar ett representativt urval av Sveriges befolkning sett till kön, ålder och spridning i landet.

Läs mer

Resultat återvinningsbarometern 2019PDF (pdf)

Har inga servicemeddelanden...