Glas - en kärlekshistoria utan slut

Illustrationen visar hur det går till nära dina glasförpackningar återvinns. Följ din tomma syltburks eller vinflaskas väg från ditt kök och tillbaks till ditt hus som en flaska olivolja eller som isolering i form av glasull.

Lägg alla glasförpackningar i avsett kärl i ditt återvinningsrum eller på återvinningsstationen. Tänk på att separera färgat och ofärgat glas. Glasförpackningarna hämtas av en kranbil och körs till ett lokalt upplag. Här lastar en lastmaskin upp glaset i en bild med släp och kör till anläggningen i Hammar, där allt glas, från Ystad till Haparanda, hamnar. Hit kommer 25 lastbilar dagligen med sammanlagt 700 ton glasförpackningar.

Burkarna och flaskorna matas in i glaskrossanläggningen i Hammar, färgade för sig och ofärgade för sig, och krossas där till rätt storlek. Ut från anläggningen kommer ofärgat och grönt och brunt glaskross samt kross av sämre kvalitet. Det ofärgade och bruna glaskrosset lastas med lastmaskin och körs dels till glasbruk i Småland dels till Otterbäcken vid Vänern för vidare transport med båt till glasbruk utanför Sverige. Vid glasbruken blir krosset till nya glasburkar och glasflaskor. Cirka 40 procent av det återvinningsbara materialet blir nya glasförpackningar.

Merparten av det gröna glaskrosset tar samma väg, men en del blir kvar i Hammar och krossas till korn som hamnar i två stora silos för att så småningom köras till till Isover i Billesholm och Glava i Norge för att bli till glasullisolering. Glaskross av sämre kvalitet blir till skumglas.

När återvunnet glas används som råvara krävs 20 procent mindre energi jämfört med ny råvara.

Illustration: Leif Åbjörnsson

Flöde glasåtervinning
Har inga servicemeddelanden...