En pappersförpacknings återvinningsresa

En mjölkkartong blir till en pizzakartong och paketet med pasta rymmer glasspinnar i sitt nästa liv. Svårare än så är det inte. Men hur går det till? Via illustrationen kan du följa de tomma pappersförpackningarnas väg från ditt kök till en helt ny produkt.

Lägg alla pappersförpackningar i för dem avsett kärl i ditt återvinningsrum eller på återvinningsstationen. Där hämtas de och körs till en uppsamlingsplats för balning och därifrån sedan vidare till pappersbruket Fiskeby Board utanför Norrköping. Dit anländer 25 långtradare per dygn med återvunna förpackningar och annat material. En bal väger 700 kg.

På Fiskeby Board börjar pappersförpackningarna sin väg mot nytt liv när balarna klipps isär. Då matas de tillsammans med stora mängder vatten in i en upplösningstrumma, en roterande cylinder som är 30 meter lång. Den fungerar som en gigantisk tvättmaskin som sönderdelar pappret till enskilda pappersfibrer.

Därefter är det dags för pappersfibrerna, uppdelat i fyra olika preparerade pappersmassor, att läggas ut i fyra skikt på kartongmaskinen. De olika skikten pressas samman till det laminat som kallas för kartong. Därefter torkas kartongen och bestryks för att få en ljus och fin yta.

Till sist processas den färdiga kartongen till olika format och säljs till tryckerier och förpackningstillverkare för att återuppstå som pizzakartonger, pastapaket och liknande. Pappersfibrer kan återvinnas sex till sju gånger innan de är uttjänta.

Illustration: Leif Åbjörnsson

Flöde pappersåtervinning
Har inga servicemeddelanden...