Kommunportalen

Kopplat till de samråd som vi nu genomför har vi utvecklat en kommunportal där ni kommuner kan logga in, ta del av presentationer, protokoll och själva ladda upp relevant innehåll kopplat till samverkansplattformen.

Inloggningsuppgifter mailas ut en dryg vecka efter genomfört förberedande samråd till er som var med på mötet. Till de kommuner där samrådet kommer genomföras i digital form kommer mer information i separat utskick med inloggningsuppgifter under oktober månad.

Kommunportalen (länk)

Har inga servicemeddelanden...