Entreprenörer

Fastighetsnära insamling är en tjänst som upphandlas av kommunen för boende i villa, eller av fastighetsägaren för boende i lägenhet. Den avfallsentreprenör som har avtalet med kommunen eller flerbostadshuset tömmer kärlet och hämtar ditt avfall. Entreprenören, genom avtal med FTI, säkerställer sedan att det insamlade förpacknings- och tidningsavfallet körs till en anläggning för att återvinnas på miljöriktigt sätt.

Anslutna entreprenörer, certifierade av FTI:

A-K

Affärsverken

Ale kommun

Alingsås kommun

Alvesta Renhällning

Aneby Renhållning

Avfallskonsulten i huvudstaden

Borlänge Energi och Miljö

Borås Energi och Miljö

BDX

Caicla

Carl F

Carlsson & Söner

Cirkuleramera

Ecosped Luleå

ESEM

Fraktkedjan

Gästrike Återvinnare

Göteborgs Stad

HEM

Haparanda Renhållning

Härnösand Energi och Miljö

Hässleholm Miljö

JRAB

June Avfall och Miljö

Järfälla kommun

Kretslopp Sydost

Karlstads Energi

Kristinehamns kommun


L-R

Laholms kommun

Lidköpings kommun

LL Bolagen

Ljusdals Renhållning

Luleå Miljöresurs

Lundstams Återvinning

MERAB

Mats Larsson Åkeri

Miljö & Teknik i Kangos

Miljökällan

MJ Åkeri

Motala Kommun

Möjligheternas Hus

Mölndals Stad

Nodra

Nyléns Åkeri

Närkefrakt

Nässjö Miljö & Återvinning

Ohlssons

PIREVA

PreZero

Priti Intressenter

RAMBO

Ragn-Sells

Recycling i Stockholm

Releave Återhämtning

Remondis Infinitum

Renall

Remondis Väst

Renova Miljö

Returpappercentralen i Uppsala

Ronneby Miljö & Teknik

S-Ö

SRV Återvinning

SSAM

SYSAV

Sjöbo kommun

Staffanstorps kommun

Stena Recycling

Svensk Hushållsåtervinning

Svensk Recycling & Fastighetsservice

Svenska Servicestyrkan

SÅM

Söderhamn Nära

Söderköping kommun

TIRAB

Tekniska Verken

Telge Återvinning

Trelleborgs kommun

Trollhättan Energi

Täby Kommun

URBASER

Uddevalla Kraft

Ume Assistance

VAFAB

Veolia Recycling

Vellinge Kommun

Vänersborgs kommun

Västervik Miljö & Energi

Wadegårds Åkeri

WBAB

Wiklunds Åkeri

XR Miljöhantering

ÖGRAB

ÖKRAB

ÖSK

Har inga servicemeddelanden...