Differentierade avgifter

Tanken med differentierade förpackningsavgifter är att spegla den faktiska kostnaden för materialåtervinning. På så sätt blir avgifterna ett medel för att styra utvecklingen mot ökad återvinningsbarhet. Det kommer helt enkelt att kosta mer att sätta en förpackning på marknaden som är svår att återvinna, än en som är designad för att kunna materialåtervinnas.

Differentierad avgiftsstruktur för plastförpackningar

Avgiftsnivå 1 (den högre avgiften)

Omfattar alla plastförpackningar som inte uppfyller kriterierna för Avgiftsnivå 2.

Avgiftsnivå 2 (den lägre avgiften)

Omfattar plastförpackningar som uppfyller följande kriterier:

 • Förpackning tillverkad av ett av följande monomaterial (samt av specificerad förpackningstyp):
  - PE (Polyeten, t.ex. LDPE, HDPE, LLDPE eller MDPE) - styva och flexibla förpackningar
  - PP (Polypropen) - styva förpackningar, ej flexibel PP (PP-film)
  - PET - ofärgade flaskor och burkar (formblåsta förpackningar, utan pant)
  Alla material ska vara fria från fyllmedel (tex krita, talk, träfiber mm).

 • Inte är infärgad svart

 • Inte är ett flerskiktsmaterial. Undantag för coextruderade flerskiktsmaterial med flera skikt av samma plasttyp (PE-PE eller PP-PP (styv PP, ej flexibel PP)), samt coextruderade flerskiktsmaterial av PE eller PP (styv PP, ej flexibel PP) med någon av följande barriärmaterial:
  - EVOH, max 2 vikt%
  - SiOx
  - AlOx
  Observera att de olika skikten i dessa flerskiktsmaterial ej får vara sammanfogade med lim/adhesiv.

 • Inte har ett tryck som täcker mer än 60% av förpackningens ytteryta. Med tryck avses både färgad och ofärgad ytbeläggning. Med ytteryta avses den del av förpackningens utsida som är synlig utan att flikar och liknande viks upp.

 • Inte har en heltäckande krympetikett.

Kriterierna revideras årligen av FTI tillsammans med ägarbolag.

FTI:s riktlinjer för val av plaster

I vår återvinningsmanual för plastförpackningar framgår vilka förpackningsplaster som är bäst ur återvinningsperspektiv.

Ladda ner och läs mer i återvinningsmanualen för plastförpackningar här

Differentierad avgiftsstruktur för pappersförpackningar

Avgiftsnivå 1 (den högre avgiften)

Omfattar alla pappersförpackningar, inklusive wellpapp, som innehåller någon form av:

 • Plast-, vax- eller aluminiumbarriär
 • "Fönster" fästa vid pappersförpackningen
 • Våtstarkt papper som ej löses upp i vatten
 • Kompositmaterial som består av en blandning av pappersfiber och plast

Avgiftsnivå 2 (den lägre avgiften)

Omfattar alla pappersförpackningar, inklusive wellpapp, som består enbart av papper.

Kriterierna revideras årligen av FTI tillsammans med ägarbolag utifrån hur återvinningen ser ut.

FTI:s riktlinjer för val av pappersförpackningar

Vår återvinningsmanual för pappersförpackningar guidar er i de val som behövs göras för att förpackningen ska bli så återvinningsbar som möjlig.

Ladda ner återvinningsmanualen för pappersförpackningar här


Har inga servicemeddelanden...