Gröna Punkten -

internationell symbol för betald förpackningsavgift

Gröna Punkten är en symbol som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen eller den förpackade varan saluförs. I Sverige är det FTI som är licensgivare och har varumärkesrätt för Gröna Punkten.

En av världens mest kända symboler

Den Gröna Punkten lanserades i Tyskland i början av 1990-talet. Där återfinns symbolen på förpackningar för att tala om att förpackningsavgiften har betalats för förpackningen inom Tyskland. Den blev därmed samtidigt en symbol för den tyska lösningen för insamling och återvinning av förpackningar.

Senare har man i andra länder börjat använda varumärket som ett kvitto på att förpackningsavgifterna är betalda, även om stora olikheter finns mellan länderna.

För närvarande används Gröna Punkten i 24 länder inom Europa och är ett av världens mest använda varumärken.

Symbolen för gröna punkten

Användning av symbolen

För att få använda Gröna Punkten på dina förpackningar krävs bland annat att du är ansluten till ett insamlingssystem. Mer information om villkor, färger, storlekar, restriktioner och annat hittar du i Riktlinjer för Gröna Punkten.

Riktlinjer för användning av Gröna Punkten (pdf)PDF

Symbolen för Gröna Punkten finns att hämta i vår bildbank.

PRO Europe

PRO Europe (Packaging Recovery Organisations in Europe) är en samarbetsorganisation för de olika producentansvarssystemen som finns i Europa, men även Nordamerika finns representerat.

PRO Europe licensierar ut användningen av Gröna Punkten till nationella system i respektive land, och driver ett samarbete kring utveckling och harmonisering. Samarbetet möjliggör för medlemsländer och andra intressenter att träffas med jämna mellanrum för att reflektera över vad som uppnåtts, jobba fram nya strategier och diskutera EU:s inriktning kring frågor om förpackningar och avfall samt miljöfrågor i stort.

Läs mer på Pro Europes webbplats

Har inga servicemeddelanden...