Förpackningsmanualer

Med våra manualer vill vi ge ett verktyg för förpackningsutvecklare, inköpare och hållbarhetschefer att göra ännu smartare val av förpackningsmaterial.

En förpackning ska gå att återvinning om och om igen. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att de val som görs i tillverkningen av nya förpackningar anpassas till den teknik som återvinningsanläggningarna använder. Dessutom bör materialet som väljs vara efterfrågat på marknaden för återvunnet material.

Här har vi stor kunskap som vi gärna delar med oss av vid frågor, seminarium och annat. Vi har också arbetat fram förpackningsmanualer för fyra materialslag: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och glasförpackningar. Manualerna är gratis att ladda ner, efter att du har fyllt i formuläret för respektive materialslag får du tillbaka ett mejl med länkar till aktuell manual.

I manualerna finns tydliga riktlinjer kring hur förpackningar bör utformas för att maximera
potentialen för materialåtervinning vid de återvinningsanläggningar som vi använder.

Manualerna innehåller tabeller och bilder som illustrerar bra respektive mindre bra val.

Vi följer noggrant utvecklingen på såväl marknaden som teknikområdet. Manualerna revideras årligen.

Har inga servicemeddelanden...