Vi hjälper dig att ta ditt

producentansvar

Vi vill att alla förpackningar och tidningar ska samlas in och bli till nya produkter. Tillsammans med dig och ditt företag kan vi skapa cirkulära materialflöden för framtiden.

Vi har erfarenhet och kunskap och vi finns här för dig. Tveka inte att kontakta oss med frågor och funderingar kopplat till producentansvaret, den stora förändring i lagstiftningen som vi nu står inför och vilket stöd vi kan erbjuda.

Anslut ditt företag till oss och bidra till ett mer hållbart samhälle.


  • Kommentar till Inslag i Ekot
    I ett inslag i Ekot som sändes den 23 januari förs det fram att återvinningsstationer snart är ett minne blott. Vi vill här förtydliga hur vi ser på delar av det innehåll som framkommer i inslaget.


  • Dags att redovisa förpackningsmängder
    Nu är redovisningen i vår kundportal öppen för alla er som redovisar års-, kvartals- och månadsvis. Är du osäker på hur du redovisar? Vi guidar er genom alla steg!


  • Webbinarium om engångsplastdirektivet den 1 februari
    Den 3 november 2021 infördes en rad nya krav och regler gällande engångsplast i svensk lagstiftning. FTI har bjudit in Naturvårdsverket till ett webbinarium för att prata om innebörden med de nya kraven, hur detta påverkar ditt företag och producentansvar, samt hur vi tillsammans kan åstadkomma en mer cirkulär förpackningsanvändning

2020 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,6 kg

förpackningar av GLas

16,9 kG

förpackningar av papper

8,7 kG

förpackningar av plast

1,8 kG

förpackningar av metall

13,6 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...