Farligt avfall

Förpackningar som innehåller farligt avfall ska lämnas till kommunens insamling för farligt avfall. Om förpackningen är helt tömd kan vissa förpackningar lämnas på återvinningsstationen. Det är farosymbolen på förpackningen som avgör.

Förpackningar som kan lämnas på en återvinningsstation

Förpackningar märkta med farosymbolerna nedan kan i vissa fall lämnas på en återvinningsstation. Det kan till exempel vara en hårsprayflaska.

Eftersom förpackningen har innehållit farligt avfall är det mycket viktigt att den är helt tömd. Tänk även på att:

  • Förpackningar som har innehållit gaser eller kondenserade gaser måste också vara helt tömda, trycklösa och inte ha kvarvarande flytande material som kan ombildas till gas.
  • Korkar och lock ska vara avtagna och lämnas löst med de tömda förpackningarna.
  • Förpackningar som innehållit målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel kan de lämnas för återvinning i behållare för plast- eller metallförpackning om de är urskrapade och torra.
Acid red
Silhoute
Explos
Exclam
Flamme
Farosymbol

Förpackningar som inte ska lämnas på en återvinningsstation

Förpackningar märkta med nedan farosymboler ska inte lämnas in på FTI:s återvinningsstationer. Dessa ska tas till kommunens bemannande återvinningscentraler eller andra insamlingsplatser för farligt avfall.

Acid red
Silhoute
Explos

Läs mer om farligt avfall hos Naturvårdsverket

Har inga servicemeddelanden...