Svensk Glasåtervinning

Svensk Glasåtervinning (SGÅ) grundades 1986 med uppgiften att ta hand om det glas som vid den tiden samlades in av Sveriges kommuner.

Riksdagen stiftade 1994 en lag om producentansvar för förpackningar. Ansvaret för insamlingen ligger därmed hos glastillverkare och importörer av tomma eller fyllda glasförpackningar. SGÅ fick då glasproducenternas uppdrag att organisera och genomföra insamling och återvinning av uttjänta glasförpackningar. Lagen anger ett återvinningsmål för glasförpackningar på 70 procent. Målet uppnåddes redan 1996. I dag är återvinningsgraden över 90 procent.

Ägare

Svensk Glasåtervinning AB ägs gemensamt av sina uppdragsgivare:

  • Ardagh Glass Limmared AB
  • Dagligvaruleverantörers förbund
  • Sprit & Vinleverantörsföreningen
  • Svensk Dagligvaruhandel
  • Sveriges Bryggerier 

Svensk Glasåtervinning är ett non-profit-företag, och verksamheten finansieras dels med intäkter på försåld glasråvara, dels med förpackningsavgifter.

Kontakt

Besök Svensk Glasåtervinnings webbplats

SvenskGlasåtervinning
Har inga servicemeddelanden...