Producentansvaret – en lag om företagens ansvar för återvinning av sina förpackningar och tidningar.


"Producentansvarslagarna" ger företag som sprider förpackningar och tidningar på den svenska marknaden ett ansvar för att dessa samlas in och återvinns. Lagarna kom 1995 och syftar till en miljömässigt hållbar återvinning av alla de förpackningar och tidningar som årligen används i Sverige.

För förpackningar finns motsvarande lagstiftning i flertalet EU-länder och i andra delar av världen. I Sverige är över 10 000 företag berörda, exempelvis varutillverkare, handel eller företag som gör eller säljer förpackningar.

Utpekade producenter kan uppfylla lagarna genom att via förpackningsavgifter finansiera insamlingen och återvinningen. På prodcenters uppdrag samlar FTI in de som hushållen lämnat för återvinning på de återvinningsstationer som FTI driver.

Insamlingen från hushåll sker via dessa drygt 5000 återvinningsstationer men också via hämtning i bostadshus, och från företag och verksamheter. FTI ordnar även med särskilda insamlingsplatser för mindre företag.

Huvudregeln är att det är importören av förpackade varor och/eller fyllaren av en förpackning som redovisar och betalar förpackningsavgift. Det finns undantag och det gäller så kallade serviceförpackningar. FTI tar då ut förpackningsavgiften av förpackningstillverkare eller importörer istället för enskilda butiker. De vanligaste serviceförpackningarna är bärkasse och pizzakartong. På så sätt kan antalet FTI-anslutna företag reduceras till cirka 10 000, samtidigt som uppskattningsvis 100 000 ofta mindre företag på detta sätt indirekt men i samstämmighet med lagen uppfyller sitt producentansvar.

Lagen är preciserad i ”Förordningen om producentansvar för förpackningar”, Där definieras producenter mer detaljerat som ” den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en förpackning” och en förpackning som ”alla konstruktioner som används för att innehålla, skydda, leverera och presentera en vara”.

Information om producentansvarslagen, dess förordningar och historik

FTI:s broschyr om producentansvar (pdf) PDF


Har inga servicemeddelanden...