kloka val för

företag


& samarbetspartners

Omfattas ert företag av producentansvaret för förpackningar? Här finns information om vad producentansvaret innebär och hur du ansluter ditt företag till FTI. För mindre företag som vill återvinna sina förpackningar och tidningar erbjuder vi mottagningspunkter för detta. 

Här finns också information för kommuner och fastighetsägare.


  • Snöoväder kan påverka tömningar
    Den senaste veckan har det snöat en hel del i stora delar av landet. I södra och västra Sverige har vi på vissa platser svårt att ta oss fram till återvinningsstationer på grund av is och halka.


  • Circ Pack – nytt projekt för ökad cirkularitet av flexibla barriärförpackningar
    Ungefär hälften av dagens konsumentplastförpackningar består av plastfilm, men av de som sorteras kan idag bara en tredjedel materialåtervinnas, resten skickas till förbränning. Det vill vi på FTI vara med och förändra. Med målet att öka cirkulariteten för dessa förpackningar startar därför FTI, Svensk Plaståtervinning, RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet och ett tjugotal partners projektet Circ Pack.


  • Möt oss på Återvinningsgalan
    Ses vi på Återvinningsgalan den första december? Vi på FTI kommer som vanligt vara på plats och delar dessutom ut pris för Årets återvinningsinspiratör.

2020 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,6 kg

förpackningar av GLas

16,9 kG

förpackningar av papper

8,7 kG

förpackningar av plast

1,8 kG

förpackningar av metall

13,6 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...