kloka val för

företag


& samarbetspartners

Omfattas ert företag av producentansvaret för förpackningar? Här finns information om vad producentansvaret innebär och hur du ansluter ditt företag till FTI. För mindre företag som vill återvinna sina förpackningar och tidningar erbjuder vi mottagningspunkter för detta. 

Här finns också information för kommuner och fastighetsägare.

  • 2021-01-18
    Har du frågor om nya krav på registrering hos Naturvårdsverket?
    Alla företag med producentansvar för förpackningar behöver sedan den 1 januari i år registrera sig för rapportering hos Naturvårdsverket. Vi hjälper dig som är ansluten till oss med registrering och rapportering enligt de nya kraven. Vi har nyligen gjort ett utskick till våra kunder kring detta och får just nu många frågor till oss.

  • 2021-01-18
    Ökad återvinning under jul och nyår
    Under jul och nyår ökade mängden insamlade förpackningar med 20 procent. Totalt samlades över 26 000 ton förpackningar in över hela landet, vilket är rekord.

2019 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,1 kg

förpackningar av GLas

14,6 kG

förpackningar av papper

7,9 kG

förpackningar av plast

1,7 kG

förpackningar av metall

16,0 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...