insamlingsstatistik

Här kan du hitta FTI:s insamlingsstatistik. Statistiken för föregående år presenteras varje år i februari/mars. Nedan redovisas statistik för 2018 över hur mycket förpackningar och tidningar som lämnats av hushåll i alla FTI:s återvinningsstationer runtom om i landet. Fastighetsnära insamling är även inkluderat, alltså där hämtning sker i samarbete med oss. Vill du jämföra med tidigare års resultat kan du söka uppgifter i listan nedan genom att välja årtal.

Information om statistiken

Uppgifterna visar kilovikten av den mängd förpackningar och tidningar som FTI samlat in i varje kommun, delat med antal invånare i kommunen. Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år (per 31 december samma år). Vid jämförelser och slutsatser om hur mycket hushåll lämnar till återvinning bör en rad förklaringsvariabler beaktas,

  • De boende i en kommun kan lämna sina förpackningar och tidningar i andra kommuner än hemkommunen, till exempel i samband med inköps- eller arbetsresor eller vid fritidsboende i andra kommuner.
  • För att vara så miljöeffektiva vi kan, kör våra tömningsbilar över kommungränserna. Det gör att vi ibland hämtar i fler kommuner. I dessa fall redovisas genomsnittet för berörda kommuner.
  • Det kan finnas lokala återvinningslösningar som gör att tidningar och förpackningar inte ingår i FTI:s statistik
  • Alla förpackningar och tidningar vi fått in via våra återvinningsstationer och fastighetsnära insamling sänds till återvinning. På anläggningen sorteras och behandlas materialet och slutligen säljs det till dem som kan och vill använda materialet istället för råvaror vid tillverkning av nya produkter.

Allt material vi fått in enligt denna statistik, har sänts till våra olika återvinningsanläggningar. För att få veta hur stor återvinningsgraden är, kommer detta räknas fram först då slutavstämning gjorts av hur mycket av det insamlade materialet som gick att återvinna. Återvinningsgraden erhålls genom att dela totalt återvunnet material med totalt material som nått konsumenterna.

Statistik för Sverige 2018 (nationellt)

Glasförpackningar - 21,8 kg, Pappersförpackningar - 13,9 kg, Plastförpackningar - 7,5 kg, Metallförpackningar - 1,6 kg, Tidningar - 18,7 kg

Har inga servicemeddelanden...